Historia

Magazyny i siedziba firmy przy ulicy Tęczowej 65

Magazyny przy ulicy Tęczowej 25

„Społem” Spółdzielnia Hurtowo-Detaliczna „Tęcza” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 65 powstała w dniu 1 lipca 1992 roku w wyniku podziału dawnej Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” we Wrocławiu.
Korzenie Spółdzielni sięgają 1869 roku to jest powstania pierwszego Stowarzyszenia Spożywczego „Merkury” w Warszawie, o którym pisze Bolesław Prus w kronikach z 1877 r. W 1908 r. Stowarzyszenie przekształciło się w pierwszą Spółdzielnię Spożywców „Społem”, pomysłodawcą nazwy „Społem” był wielki pisarz Stefan Żeromski, a jednym z założycieli Stanisław Wojciechowski- późniejszy prezydent RP. W 1911 roku Spółdzielnia „Społem” uruchomiła pierwszą własną hurtownię zaopatrującą 10 własnych sklepów na terenie Warszawy.
„Społem” Spółdzielnia Hurtowo – Detaliczna „Tęcza” nadal kontynuuje dobre tradycje ruchu spożywców w dobie gospodarki rynkowej i obecnych realiów gospodarczych i jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań swoich odbiorców w ramach prowadzonej działalności hurtowej i detalicznej w branży spożywczej i przemysłowej.

Centrum Handlowe TGG, widok z zewnątrz od ul. Zchodniej

W roku 2004 „Społem” SHD „Tęcza” oraz „Społem” PSS „Astra” utworzyły nowy podmiot gospodarczy pod nazwą Centrum Handlowe TGG Sp. z o.o. we Wrocławiu, który 27 lutego 2004 r. założona Spółka wykupiła obiekt handlowo- biurowy TGG o powierzchni użytkowej 20.000 m2 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 18. Po gruntownej modernizacji w dniu 15 maja 2004 r. został otwarty Supermarket „Astra” w Centrum Handlowym TGG jako wspólne przedsięwzięcie obu Spółdzielni.

W ramach procesu konsolidacji i łączenia organizacji gospodarczych w styczniu 2004 r. doszło do pierwszego połączenia dwóch spółdzielni na terenie Wrocławia , w wyniku którego „Społem” Spółdzielnia Hurtowo-Detaliczna „Tęcza” przejęła Samodzielną Spółdzielnie Handlowo- Gastronomiczną „Haga” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 7.

W sierpniu 2005 roku w wyniku kolejnego połączenia spółdzielni Spółdzielnia „Społem” SHD „Tęcza” przejęła Spółdzielnię Kupców „Ostatni Grosz” z siedzibą we Wrocławiu i przystąpiła do realizacji rozpoczętej przez kupców inwestycji – budowy hali targowej.
Po zakończeniu prac budowlanych 23 sierpnia 2006 r. Spółdzielnia „Tęcza” uruchomiła nowy obiekt handlowo- usługowy Halę Targową „Tęcza” o powierzchni użytkowej 5.000m2 i kubaturze 20.000 m3 wraz z parkingiem na 277 stanowisk położoną przy ul. Jerzego Bajana 1 we Wrocławiu , w której prowadzi samodzielnie supermarket spożywczy, stoisko z artykułami gospodarczymi i stoisko monopolowe oraz wynajmuje około 160 punktów handlowo- usługowych.


Hala Targowa „Tęcza”

Hala Targowa „Tęcza” z lotu ptaka

Podstawową działalnością gospodarczą Spółdzielni „Tęcza” jest handel hurtowy i detaliczny w branżach : artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego.
Handel odbywa się w obiektach należących do Spółdzielni:

  • hurtownia artykułów spożywczych i przemysłowych – ul. Tęczowa 65 we Wrocławiu
  • sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych – supermarket ul. J. Bajana 1 we Wrocławiu
  • sprzedaż detaliczna artykułów gospodarstwa domowego – agd ul. J. Bajana 1 we Wrocławiu

Ponadto Spółdzielnia „Tęcza” wynajmuje powierzchnie handlowo- usługowe, magazynowe oraz biurowe.
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą we własnych nieruchomościach o łącznej powierzchni 23.970 m2 , jest również udziałowcem poniższych podmiotów:

  • Dolnośląskiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o. we Wrocławiu
  • Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno- Spożywczego S.A. we Wrocławiu
  • Centrum Handlowego TGG Sp. z o.o. we Wrocławiu
  • Dolnośląskiej Radzie „Społem” Stowarzyszenie we Wrocławiu.

Osiągnięcia Spółdzielni „Tęcza” docenione zostały przyznaniem prestiżowych wyróżnień „Gazela Biznesu 2002”. „Gazela Biznesu 2005” i „Gazela Biznesu 2014”.